Liên hê

Địa chỉ: Tầng 25, PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (+84) 24 3734 2828

Fax: (+84) 24 3734 2626

Email: contact@pvire.com.vn

Website: www.pvire.com.vn