Các sản phẩm

Các sản phẩm

BẢO HIỂM NĂNG LƯỢNG

PVIRe là nhà tái bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam có khả năng cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm nhanh chóng và linh hoạt cho các chương trình bảo hiểm đối với các hoạt động dầu khí trên bờ và ngoài khơi bao gồm:

 • Bảo hiểm khống chế giếng khoan
 • Bảo hiểm XDLĐ ngoài khơi
 • Bảo hiểm xà lan, giàn khoan di động
 • Bảo hiểm thiết bị giếng khoan
 • Bảo hiểm năng lượng trọn gói

BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

PVIRe cung cấp các loại hình tái bảo hiểm cho toàn bộ các tài sản và hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng không trên cơ sở các giải pháp tái bảo hiểm tạm thời hoặc tái bảo hiểm cố định. Các sản phẩm chính:

 • Bảo hiểm mọi rủi ro thân, phụ tùng máy bay và trách nhiệm pháp lý
 • Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay
 • Bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự

BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải, PVIRe có thế mạnh trong việc cung cấp các chương trình tái bảo hiểm cho các đội tàu viễn dương lớn của Việt Nam và các công ty vận tải biển lớn trên thế giới. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ tái bảo hiểm tạm thời hoặc tái cố định đối với các loại hình bảo hiểm:

 • Bảo hiểm thân tàu, đóng tàu
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Bảo hiểm P&I
 

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Với đội ngũ kỹ sư đánh giá rủi ro nhiều năm kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, PVIRe có khả năng thiết kế các giải pháp, chương trình tái bảo hiểm ưu việt cho từng nhóm rủi ro riêng biệt cho khách hàng của mình, đặc biệt là các nhóm rủi ro thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu, nhà máy điện và các nhà máy sản suất công nghiệp có quy mô lớn và phức tạp. Các sản phẩm chính:

 • Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Bảo hiểm nhà, khách sạn, siêu thị…
 • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

BẢO HIỂM KỸ THUẬT

Bằng sự kết hợp linh hoạt và hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm Kỹ thuật truyền thống, đội ngũ chuyên gia của PVIRe cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu, sự đa dạng và phong phú khi lựa chọn các dịch vụ và chương trình tái bảo hiểm Tạm thời/Cố định áp dụng cho những công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Các sản phẩm chính:

 • Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt
 • Bảo hiểm công trình xây dựng đã hoàn thành.
 • Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công
 • Bảo hiểm thiết bị điện tử

BẢO HIỂM TRÁCH NGHIỆM

PVIRe cung cấp năng lực tái bảo hiểm tạm thời và tái bảo hiểm cố định cho hầu hết các loại hình bảo hiểm trách nhiệm bao gồm:

 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba
 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm
 • Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động, người lao động
 • Bảo hiểm trách nhiệm giải thưởng, D&O…
 

BẢO HIỂM CƠ GIỚI

PVIRe là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp và năng lực tái bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm ô tô tại Việt Nam. Chúng tôi hiện cung cấp các nghiệp vụ tái bảo hiểm tỷ lệ hoặc phi tỷ lệ cho các sản phẩm bảo hiểm:

 • Bảo hiểm thân vỏ
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ

PVIRe cung cấp năng lực tái bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe bao gồm:

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
 • Bảo hiểm tai nạn và thương tật thân thể
 • Bảo hiểm khách du lịch trong nước và nước ngoài

BẢO HIỂM CHUYÊN BIỆT

PVIRe luôn chú trọng tới việc đáp ứng các nhu cầu phát triển sản phẩm mới và chuyên biệt của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, PVIRe có khả năng đưa ra các giải pháp tái bảo hiểm tối ưu cho các nhóm sản phẩm:

 • Bảo hiểm nông nghiệp
 • Bảo hiểm toàn diện ngân hàng
 • Bảo hiểm các thiết bị điện thoại thông minh
 • Bảo hiểm vệ tinh