Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời

Bằng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thị trường trong nước và kinh nghiệm thực tiễn với thị trường quốc tế, PVIRe luôn đặt trọng tâm mang lại những giá trị khác biệt cho khách hàng của mình bằng các giải pháp được thiết kế linh hoạt từng loại sản phẩm mang tính đặc thù cao về phạm vi bảo hiểm hay mức phí theo yêu cầu.

Đội ngũ chuyên gia lâu năm và giàu kinh nghiệm tái bảo hiểm của PVIRe chủ động tham gia tư vấn kỹ thuật, song hành cùng các khách hàng ngay từ giai đoạn chuẩn bị khai thác, đánh giá rủi ro đến khi cấp đơn bảo hiểm và hoàn thành thu xếp tái bảo hiểm.

PVIRe hiện là công ty có năng lực tái bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam, có khả năng cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm theo phương thức tái tỷ lệ truyền thống hoặc các chương trình tái phi tỷ lệ phù hợp với năng lực tài chính của từng khách hàng.